Levensloopbestendig, Zorg en Technologie
DesignPlanning heeft zich gespecialiseerd in het verbouwen van woningen en dus ook het levensloopbestendig maken van de woning is een hot item; waarbij de grote stap naar een verzorgings-/verpleeghuis zo lang mogelijk wordt uitgesteld en waar de zorg “thuis-komt”.
Om even in mijn praktijk/bedrijf te spreken; mensen komen o.a. naar DesignPlanning toe als tenminste een van de partners zorg nodig heeft of gaat krijgen.
Dan wordt de trap of badkamer een onneembare hindernis!
In veel gevallen wordt de garage en of carport(eventueel aangevuld met een aanbouw) verbouwd in een slaapkamer en badkamer. Dit alles aangevuld met domotica; dit om het leven nog zo lang mogelijk samen en in het vertrouwde huis en leefomgeving voort te kunnen zetten.

Visie DesignPlanning
Naar een Hoger Plan
Om het Levensloopbestendig maken van woningen naar een hoger plan te tillen, zijn in de komende jaren veel ontwikkelingen nodig. Zowel vanuit de overheid als van de zorgverleners, de technologie, het onderwijs, het bedrijfsleven, maar OOK van de particulier zelf.
De ontwikkeling welke zich in de regio voltrekt, maar ook landelijk, is dat meer mensen op de zorg (in z’n algemeenheid) aangewezen zullen zijn en dat de huizenmarkt moeilijk zal blijven.
Maar mensen die hun huis NIET verkocht krijgen, zijn min-of-meer gedwongen om in hun huis te blijven wonen.
Hier is het ver- of aanbouwen de meest voor de hand liggende oplossing! Technologische mogelijkheden, om in een thuissituatie te blijven wonen, zullen moeten worden uitgebreid. Ook het onderwijs zal studenten moeten afleveren, die de combinatie van zorg en techniek, in hun genen hebben en deze toepassen in een ouder wordende samenleving.
De plaatsing in verzorgings- en verpleeghuizen zal, door de toenemende vraag, niet altijd mogelijk zijn.
De komende tientallen jaren zal de vergrijzing alleen nog maar toenemen. Hierdoor zullen er ook meer huizen op de verkoopmarkt komen(bij overlijden of plaatsing in een verzorgings- of verpleeghuis).
Maar de potentiële kopers zullen in de minderheid blijven. Ook hier speelt de overheid een dirigerende rol.
In deze markt speelt DesignPlanning een oplossende rol en wel in de vorm het aanbieden van het ontzorgen van de opdrachtgever gedurende het gehele bouwproces.
Het thuis blijven wonen heeft bij de meeste mensen de voorkeur; ze blijven in hun vertrouwde omgeving bij vrienden en/of familie en ze verhuizen niet naar de anonimiteit, dat wat een appartement en verzorgings- of verpleeghuis toch wel zijn.